Kim Leine taggade inlägg

Kim Leine om redigeringsprocessen

För de flesta som inte skriver böcker själva, är det säkert självklart att den bok som ges ut är det manus som författaren själv skickade in till förlaget, ord för ord, möjligen några stavfel ändrade här och var. Min erfarenhet är tvärtom, att när ett manus antas för utgivning börjar också en redigeringsprocess, där författaren ändrar en hel del i samspråk med redaktören på förlaget. Detta kan vara både smärtsamt och jobbigt, men också väldigt utvecklande...

Läs mer