refusering nr 2

Wahlström & Widstrand says no.
Jag håller huvudet högt och hoppas på att Bonniers långa väntan betyder good news.