Lina Arvidsson, entrepenör i egoismens namn?

Med kvällstidningsestetik…:

image179


Lina Arvidsson, ny redaktör för kulturtidningen Visit, intervjuades igår kväll i direktsändning i SVTs program ”Eftersnack” med Petteri Karttunen. Ett samtal där Lina bland annat uppgav direkta felaktigheter, som att skribenterna på Visit enbart består av kulturella utövare. (Man kan undra hur det kändes för Visits medarbetare; nuvarande som blivande…) Hon missade även att i beskrivningen av tidningen nämna det viktigaste; hur man jobbar för att leta upp kulturutövande på gräsrotsnivå; och valde istället att poängtera att skillnaden mellan Visit och andra gratistidningar var fokusen på kultur framför nöje.
Men den stora skrällen kom tidigt, då Lina skulle berätta om den åtråvärda utmärkelse föreningen tilldelats för Kreativ entrepenör inom Kulturområdet, ett pris som årligen delas ut av Regionsförbundet.
– Vi kommer att få en tavla! sa Lina glatt. Och tillade, när Petteri som sig bör ställde sig något undrande till detta svar; Nej, men vi kommer att få ta emot priset på en gala, det blir fest och så.
Man kan ställa sig något frågande till denna lättsamma inställning. Ingenting om hur mycket priset måste ha betytt för en så pass liten, hårt jobbande förening, startad för enbart ett år sedan. Nej, Lina tycks främst tänka på festligheter och planera klänningsval, alltmedan de charmerande rådjursögonen skälmskt blixtrar.
Det var knappast förvånande att hon under andra halvan, då frågorna övergick till att handla om hennes poesi, gav ett säkrare och mera samlat intryck. Lina medverkade i våras i en svt-satsning där hon själv fick dokumentera sin klättrande estradpoesi-karriär, och ett av inslagen visades (till synes utan Linas vetskap) under programmets gång. Som sagt: föga förvånande att säkerheten tycks större när Lina talar sig varm om poesi; det är trots allt inom denna gebit hon blivit känd för de flesta Växjö-bor (de som råkar veta vem hon är, vill säga).
Men även med tanke på att Lina Arvidsson har ett ego alltid större än något annat engagemang hon tar sig för. En sann diva, kan det tyckas, född för strålkastarljuset. Vare sig det är på teaterscenen, framför kameran eller på en stol hos Petteri Karttunen. En förmåga som visserligen hedrar hennes framfart på estradscenen, men efter gårdagens inslag ter det sig mycket tveksamt om detta är något som även gynnar hennes redaktörsskap på en tidning där samarbete ses som en betydande egenskap. Lite ödmjukhet gentemot omvärlden skulle kanske inte skada. För att inte tala om: pålästhet…
Vågar man hoppas på att Linas ledarskap är i en utvecklingsfas, och att de tidningar hon i framtiden står bakom kommer att te sig bättre än denna något förvirrande intervju?

Döm själva: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=72836&lid=puff_900297&lpos=extra_4 , klicka på länken ”Eftersnack 14 november”. Lina äntrar studion efter inslaget om ”Tyrolen”.